Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

bobix
23:55
9513 0826 500
Reposted frompicoviny picoviny vialikek likek

August 04 2018

bobix
17:59
3972 cf44 500
Reposted bypattyyy pattyyy

August 02 2018

bobix
09:01
9486 dc19
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
bobix
08:58
6450 e7c0 500
Reposted fromultraviolet ultraviolet viastrzepy strzepy
bobix
08:58
5245 8cc2 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viastrzepy strzepy
bobix
08:58
bobix
08:56
Chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Tylko nie zawsze, jak coś czułem, to umiałem o tym powiedzieć.
— Robert Rient "Duchy Jeremiego"
bobix
08:54
9544 a8ea
Reposted fromtojika4 tojika4 viaZircon Zircon
bobix
08:53
8841 693a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
bobix
08:43
Reposted fromtwice twice viapomruki pomruki
bobix
08:39
3971 dbef
Reposted bystrzepylevune8agiennyhaftowanaksiezniczkawhovilleirmelinDagarhenpassingbirdBrainySilentForestjunior13p856hawakPsaikostellina43tishkaLuukkabladelokinothingiseverythingcoolekuhpatsystonebisatoxalv2pxgruetzekruemelmonsterMasheDas-huepfende-KommalilaschwarzbollabollaArtifexExMachinaEineFragevonStilKat0rLogHiMajudyszaMrCoffeSkydelanambassadorofdumbkokokobansheKerishabisatocrispybonesSpecies5618niedoskonaloscplepleNaitliszabsolutelyfuckingnotBucefalverdantforcehappykokeshiSanthesaltinthethisgamehasnonametichga
bobix
08:38
8803 02f0
Reposted fromtichga tichga viasopadepollo sopadepollo

July 29 2018

bobix
20:05
   
Requiem for a Dream (USA, 2000)
Reposted fromilovemovies ilovemovies viasatyra satyra

July 28 2018

bobix
23:19
1941 63f8
Reposted fromsavatage savatage viamomost momost
bobix
22:33
3190 de83
Reposted fromfungi fungi viasstefania sstefania
bobix
22:16
1331 64e6 500
Reposted fromministerium ministerium viahardkorwey hardkorwey
bobix
22:15
5566 c3eb 500
bobix
22:15
2880 b7c1
Reposted fromEtnigos Etnigos viahardkorwey hardkorwey
bobix
22:14
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacongreve congreve
bobix
22:12
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
Reposted fromtouchthesky touchthesky viacongreve congreve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl