Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

bobix
08:03
8088 e579 500
Reposted fromdranger dranger viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
08:02
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viawszystkodupa wszystkodupa

May 17 2019

bobix
15:43

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapannakies pannakies
bobix
15:36
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
bobix
14:54
Kochajmy się, szanujmy i bądźmy dla siebie , bo czas zabiera nam to co najcenniejsze.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bobix
14:53
9368 31d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
bobix
14:53
8487 d165 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
bobix
14:49
bobix
14:43
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
14:43
4666 84a0
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
14:42
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
14:41
9999 367a
Reposted fromamatore amatore viasopadepollo sopadepollo
bobix
14:39
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
bobix
14:39
6147 adbe 500
Reposted fromtichga tichga viatheworstnightmare theworstnightmare

May 15 2019

17:01
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
bobix
16:58
7611 15d1 500
Reposted fromsavatage savatage viaEric9999 Eric9999
bobix
16:57
4139 565a 500
Reposted fromhormeza hormeza vianinja-leniwiec ninja-leniwiec

May 13 2019

bobix
12:38
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
bobix
12:38
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

May 10 2019

bobix
13:58
3366 43a7
Reposted fromhormeza hormeza viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl