Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

bobix
21:21
8240 e2b1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaikko aikko
bobix
21:15
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
bobix
21:12
8439 b3cd 500

July 30 2019

bobix
21:53
1575 c668 500
bobix
21:20
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viairmelin irmelin

July 24 2019

bobix
06:30
Reposted fromDennkost Dennkost viaZircon Zircon
bobix
06:10
6144 5e35

July 10 2019

bobix
02:07
5436 6bd9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafapchlupfap fapchlupfap

June 25 2019

bobix
23:26
4129 da0c 500
bobix
23:26
0612 8ecf 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

June 23 2019

bobix
06:59
9425 27f8
Reposted fromteijakool teijakool viasignofthemoth signofthemoth
bobix
06:57

June 21 2019

bobix
23:04
Fuck me with passion. Love me without fear.
Reposted fromsoftboi softboi
bobix
22:49
bobix
22:48
0328 6bd6
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

June 20 2019

bobix
23:37
9182 a1b3 500
bobix
23:35
6218 ee02 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamarciix marciix
bobix
23:32
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianeupsh neupsh
bobix
23:23
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
bobix
23:22
0037 09b5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl