Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

bobix
03:54
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit
bobix
03:54
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny

March 21 2019

bobix
21:48
0235 203a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapattyyy pattyyy
bobix
21:26
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viablackheartgirl blackheartgirl
bobix
21:24
2363 9252 500
Reposted fromfoods foods viajustafragmentofyou justafragmentofyou

November 14 2018

bobix
04:45
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viaskillzmcfly skillzmcfly
bobix
04:45
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viauseeidream useeidream

November 10 2018

bobix
23:26
5191 2fb4
Reposted from4777727772 4777727772
bobix
22:08
5188 a44a 500
bobix
20:56
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaindietrof indietrof
bobix
12:53
7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
bobix
12:46
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy

November 09 2018

bobix
20:23
4521 b609 500
bobix
18:29

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viawiecznosci wiecznosci
bobix
05:18

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

November 08 2018

bobix
09:59
4502 83a1
Reposted frommangoe mangoe viastrzepy strzepy

November 07 2018

bobix
14:01
Reposted fromgruetze gruetze
bobix
10:46
2176 1ae2 500
bobix
08:33
2073 91a8 500

November 05 2018

bobix
09:42
8488 8361
Reposted fromonlyman onlyman viackisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl