Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

bobix
03:45
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 19 2018

bobix
20:28
2987 8d29 500
Reposted fromxanth xanth viasmoke11 smoke11
bobix
20:23
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialeniwieec leniwieec
bobix
18:37
4208 4eba 500
Reposted from4777727772 4777727772

July 18 2018

bobix
23:43
1139 a4ef 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaOnly2you Only2you

July 17 2018

bobix
22:54
2822 005d 500
Reposted fromoll oll viaHypothermia Hypothermia

July 16 2018

bobix
16:56
Reposted frommayamar mayamar viamietta-world mietta-world
bobix
15:16
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viahornypigeon hornypigeon
bobix
15:06
6213 e80c 500
Reposted from4777727772 4777727772

July 15 2018

bobix
21:52
6850 3686 500
Reposted fromZircon Zircon viastrzepy strzepy
bobix
20:59
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viasopadepollo sopadepollo
bobix
20:49
3176 ff76 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
bobix
20:48
2498 e556
Reposted fromWinterwarez Winterwarez viaasylopath asylopath
bobix
20:45
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
20:41
7130 7250
bobix
20:40
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
bobix
20:04
0886 8479 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy
bobix
20:00
2603 0bc8 500
Reposted fromshe-needs-D she-needs-D viakakalowy kakalowy
bobix
19:59
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon

July 03 2018

bobix
18:30
2979 f725 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl