Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

bobix
7202 8e02 500

November 17 2017

bobix
3997 1519 500
Reposted fromfafner fafner viawonderwall wonderwall
bobix
bobix
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viainsatiability insatiability
bobix
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viainsatiability insatiability
5253 0b21 500
5697 973f 500

david-lunch:

kyle maclachlan posted this on twitter.

bobix
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viabanshe banshe
bobix
9280 0c3e
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viafalkaa falkaa
8646 3e8c 500
Reposted fromdivi divi viafalkaa falkaa
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viafalkaa falkaa
8675 d4e2 500
Reposted fromdivi divi viafalkaa falkaa
bobix
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe
8156 5aa9

gameraboy1:

Kitten Kong.

The Goodies (1970)

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaXavax Xavax
bobix
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
bobix
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabanshe banshe
bobix
2200 ba3c 500
bobix
9896 24a1 500
bobix
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl