Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

bobix
03:11
7513 fef8
Reposted fromteijakool teijakool viaZircon Zircon
bobix
02:54
5358 87ed 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaZircon Zircon
bobix
02:49
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
02:49

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
bobix
02:47
9727 8308 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viahornypigeon hornypigeon

December 01 2019

bobix
00:05
3371 07dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo

November 30 2019

bobix
23:47
4650 349e 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
bobix
23:46
4606 bf9e
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
bobix
23:34
3616 fc1a
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

November 28 2019

bobix
02:21
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaceplus ceplus
bobix
02:09
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viainerte inerte
bobix
02:06
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viacomfortablynumb comfortablynumb
02:01
8973 4bdc 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viausagiaddict usagiaddict
01:57
3579 d606
Reposted fromtimberwolfoz timberwolfoz viaHypothermia Hypothermia
bobix
01:54
Nigdy się nie mścij. Usiądź i poczekaj. Ci, którzy ranią innych często później wyrządzają krzywdę samym sobie.
— Gentelman polska
bobix
01:47
2963 a318
Reposted fromeatpudding eatpudding viahardkorwey hardkorwey
bobix
01:43
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaCrossroademon Crossroademon
bobix
01:40
9482 9b94 500
Reposted fromPoranny Poranny viaCrossroademon Crossroademon

November 27 2019

bobix
22:03
6572 ee6a 500
Reposted fromHardcores Hardcores viadeepestMq deepestMq
bobix
21:55
1414 15e2
Reposted fromHardcores Hardcores
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl