Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2020

bobix
22:17
0812 dcc0 500
Reposted fromcvx cvx viagruetze gruetze
bobix
22:16
2079 0c25 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viaamphetaminelogic amphetaminelogic

April 10 2020

bobix
23:39
1913 2a70 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafapchlupfap fapchlupfap
bobix
23:31
0814 8516 500
Reposted fromstroschek stroschek viaZircon Zircon
bobix
23:30
4762 ba63 500
Reposted fromdancios dancios viairmelin irmelin
bobix
23:30
6468 0e16 500
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
bobix
23:28
9277 4bc5
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
bobix
23:28
Rozmowę kontroluje ten, kto mówi mniej.
— Eva García Sáenz de Urturi - "Cisza białego miasta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bobix
23:24
0340 3dfd 500
bobix
23:19
7607 cced 500
23:14
5172 4465

Rub it out.

Reposted fromamatore amatore viafapchlupfap fapchlupfap
bobix
23:11
0467 4ede
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
bobix
23:11
9733 ab06
Reposted fromkarahippie karahippie viamothsdevourer mothsdevourer
bobix
23:09
6118 2c74 500
Reposted fromdancios dancios viahornypigeon hornypigeon
bobix
23:07
5631 8ab6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
bobix
23:00
6066 ed1e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
bobix
22:58
Reposted frompr0n pr0n

March 19 2020

bobix
01:45
0364 f448
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKuishi Kuishi
bobix
01:39
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
bobix
01:19
4863 31f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZeuko Zeuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...