Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2020

bobix
01:45
0364 f448
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKuishi Kuishi
bobix
01:39
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
bobix
01:19
4863 31f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZeuko Zeuko
bobix
01:19
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss via12czerwca 12czerwca
bobix
01:19
Życie jest długie i nudne, jeśli nie przeżywa się go tak, jakby się chciało
— Laurent Gounell
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
bobix
01:17
9931 b8df
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazmniej corazmniej
bobix
01:13
Reposted fromkauah kauah viahash hash
bobix
01:12
Reposted fromSandril Sandril viahash hash
01:11
4528 6077
Reposted fromkoldun koldun viahash hash
bobix
01:07
bobix
01:02
2253 b49e 500
Reposted fromdecorum decorum viaincomperta incomperta
bobix
01:00
5103 861e
Reposted fromSandril Sandril
bobix
00:59
3601 9073 500

February 07 2020

bobix
15:29
8460 5241 500
bobix
02:35
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna

February 06 2020

bobix
01:08
7330 e552 500
Reposted fromfungi fungi viaRockYourMind RockYourMind

February 03 2020

bobix
23:25
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viahornypigeon hornypigeon

January 31 2020

bobix
01:57
7648 ce88 500
12 Angry Men, S. Lumet (1957)
Reposted frommovieguy movieguy viamothsdevourer mothsdevourer
bobix
01:14
Ciche i skromne życie przynosi więcej radości niż dążenie do sukcesu związanego z ciągłym niepokojem.
— Albert Einstein
bobix
01:02
2601 5c31 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl