Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

bobix
23:17
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
23:06
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafrytkatosia frytkatosia
bobix
23:02
8872 de96
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
bobix
23:02
8919 c0a0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
bobix
22:59
8383 ee7b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

June 17 2019

22:53
7183 e1a5

.

Reposted frombestero bestero
bobix
22:49
7004 b5cc
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
bobix
22:47
6515 82d0
Reposted fromsavatage savatage viafapchlupfap fapchlupfap

May 18 2019

bobix
08:03
8088 e579 500
Reposted fromdranger dranger viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
08:02
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viawszystkodupa wszystkodupa

May 17 2019

bobix
15:43

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapannakies pannakies
bobix
15:36
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
bobix
14:54
Kochajmy się, szanujmy i bądźmy dla siebie , bo czas zabiera nam to co najcenniejsze.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bobix
14:53
9368 31d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
bobix
14:53
8487 d165 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
bobix
14:49
bobix
14:43
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
14:43
4666 84a0
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viawszystkodupa wszystkodupa
bobix
14:42
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
14:41
9999 367a
Reposted fromamatore amatore viasopadepollo sopadepollo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...